Saturday, July 14, 2007

درخت آلبالو/عکس از نوین نبوی - دماوند

درخت آلبالو

عکس از نوین نبوی

دماوند

Wednesday, July 4, 2007

ماه

(۱)


درمیان ابر ها


لبخند می زند


قرص ماه


.


(۲)


سیاه ِ آسمان،


نیلیست امشب...


،قرص ِ ماه


.


(۳)


شب تاریک


درمیان ابر ها هنوز


قرص ماه


.


(۴)


خوشحالند ابر ها


روشنشان کرده امشب


قرص ماه


.


(۵)


ماه در محاصره ابر ها


چه حیف اما


وزش باد...


.


(۶)


از کنار هم می گذرند


آرام آرام


ماه و ابر ها


.


(۷)


«کمی درنگ کنید،


...پیشم بمانید!»


ماه به ابر ها


.


(۸)


میان آسمان


نه ستاره ای نه ابری


ماه تنهاست


 

Sunday, July 1, 2007

...

 


 


.ماه می تابد


در کنارش


ستاره ها ستاره ها


 


 


 


 


 


.