Monday, October 23, 2006

اول آبان

تولدت مبارک عزیز ترین

......................................................بگرد دنبال امضا........................................

از طرف یک عدد مامان خل دیوونهSaturday, October 21, 2006

 


 


هوای سرد


ابر های خاکستری


بارانی که نمی بارد